Zajištění kvality

Naše politika jakosti

Politikou společnosti Kemig Glass je udržovat vysokou kvalitu svých služeb a produktů.

Naším cílem je dodávat produkty a související služby. Což předčí očekávání našich zákazníků.

Všechny produkty a služby budou vyhovovat požadavkům zákazníků. Toho lze dosáhnout udržováním úzkého vztahu se zákazníky a podporou dobré komunikace.

Vrcholové vedení zajistí, aby toto prohlášení o kvalitě bylo vhodné pro organizaci a bude dosaženo:

● Poskytnutí rámce pro stanovení a kontrolu cílů řízení a kvality.
● Sdělte zásady a postupy v rámci organizace.
● Poskytování školení a rozvoje zaměstnanců a používání osvědčených postupů.
● Získávání zpětné vazby od zákazníků a neustálé zlepšování procesů tak, aby vyhovovaly potřebám organizací. Zlepšit účinnost systému řízení kvality v souladu s ISO 9001: 2015.